Obchodní podmínky

Prodávající a kupující

Prodávající: RC klub Kyje z.s., (dále RCKK) Sídlem: Jahodnická 106/21, 19800 – Praha 9, Česká republika. Korespondencí: Jan Novotný, Morušova 4, 198 00 – Praha 98 – Kyje.
Bazar: Informace zobrazené prodávajícího na adrese wwwrcklubkyje.cz/obchod . Náš klub nemá kamennou prodejnu, předání probíhá službou Zásilkovna a nebo vlastním odběrem na korespondenční adrese v Kyjích (vždy po dohodě s panem Janem Novotným č.mob. 777161313

Kupující: Každý uživatel internetu, který zašle objednávku prodávajícímu na jakékoliv zboží uvedené na našich klubových stránkách rcklubkyje.cz – stránka Bazar, buď elektronickou nebo telefonickou objednávkou.

Náš katalog produktů

V našem katalogu naleznete produkty nové i použité. Nové produkty jsou buď skladem a nebo na objednávku. Zboží na objednávku je odebíráno většinou od zahraničních dodavatelů, proto dodání může být pozdrženo (doprava, celnice a pod.) i o několik týdnů. Použité zboží je vždy skladem a expedice probíhá každý pracovní den, dle objednávek. zda je skladem, či na objednávku je vždy vyznačeno.


V katalogu jsou uvedeny ceny platné v době poslední aktualizace.

Objednávka

Všechny objednávky učiněné na stránkách rcklubkyje.cz jsou závazné. Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, kterými se řídí nákupy v RCKK a že s nimi souhlasí.

Zaregistrováním, popř. odesláním závazné objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k archivaci osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech (dále viz Ochrana osobních údajů).

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednávka zaslána. Zboží je dodáno na nejbližší adresu služby Zásilkovna – nejblíže adrese uvedenou kupujícím na objednávce.

Objednávku lze zrušit bez udání důvodu a jakýchkoliv sankcí 24 hodin po telefonické dohodě na mob.č: 777161313. V jiném případě může RCKK požadovat úhradu vzniklých nákladů. RCKK si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se cena výrazným způsobem zvýšila. V každém případě bude prodávající kupujícího o této skutečnosti včas informovat.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho cenu, a to i včetně případného navýšení ceny zboží. Vrátit zboží je možné do 14 dnů od doručení pouze nepoužité a v originálním balení (dále viz Vrácení zboží).

RCKK  je povinno vyřídit závaznou objednávku a zaslat objednané zboží objednavateli.

RCKK si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud kupující aspoň jednou neodebral zboží, popř. opakovaně bezdůvodně zboží vrátil.

Termín vyřízení objednávky

Použité zboží, které je skladem může být expedováno od 2 do 3 pracovních dní od přijetí objednávky. Zákazník bude vždy informován o expedici (emailem, SMS, mobilní aplikací partnera). Zboží na objednávku je odebíráno většinou od zahraničních dodavatelů, proto dodání může být pozdrženo (doprava, celnice a pod.) i o několik týdnů. Pokud jsou v objednávce položky, které nemáme na skladě (nové zboží), pak celou objednávku vyřizujeme dle dohody s dodavatelem a s Vámi. Z důvodu, že některé výrobky jsou vyráběny maloseriově si dovolíme upozornit, že pokud zboží objednáte a nebude v tu chvíli na skladě, tak se objednávací doba může ještě prodloužit.

Pokud některé položky budou po uplynutí 3 týdnů dlouhodobě nedostupné, budeme Vás o tom informovat a společně se domluvíme na dalším postupu. Tento stav může nastat např. při výpadku dodávky materiálu ze strany našeho dodavatele či nově “celosvětové pandemie covid-19”.

Platební podmínky

Platit lze převodem na účet. V případě osobního odběru lze platit hotově!


Všechny zásilky jsou dodávány s daňovým dokladem. Ceny jsou smluvní.

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Dodání zboží

K dopravě zboží používáme výhradně kurýrní společnost Zásilkovna, která rychle a spolehlivě doručí Vámi objednané zboží na nejbližší výdejní místo k vaší adrese. Zasílání je zdarma. Balíček lze velice přesně sledovat jejich mobilní aplikací a to e-mailem na ( reklamace@rcklubkyje.cz ).


Reklamace nového zboží

Reklamace bude vyřízena dle reklamačního řádu a právního řádu platného v ČR. Kupující je povinen zaslat zboží k reklamaci vždy v původním obalu a výhradně po předchozí domluvě s prodávajícím.

V případě, že u dodaného zboží byla zjištěna nekompletnost dodávky či vada na zboží, je kupující povinen neprodleně o tom informovat prodávajícího a to e-mailem na ( reklamace@rcklubkyje.cz ). V jiném případě může prodávající odmítnout takovou reklamaci vyřídit.

Při reklamaci je nutné uvést:
a) Číslo daňového dokladu ze zásilky (popř. doložit kopii).
b) Podrobný popis závady.

RCKK rozhodne o reklamaci nejpozději do 7 dnů a vyrozumí o způsobu řešení kupujícího. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud v této době není možné reklamaci vyřídit, je povinností prodávajícího poskytnout kupujícímu odpovídající kompenzaci podle vzájemné dohody.

Bez předchozí domluvy nám nikdy neposílejte zpět nekompletní modely, popř. jiné zboží. V případě nekompletního nebo jinak poškozeného modelu Vám dodáme pouze chybějící či poškozené díly, případně budeme postupovat dle vzájemné dohody

Vrácení nového zboží

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od nákupu bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že se tak rozhodne, je kupující povinen zaslat zboží zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží musí být nepoškozené, bez známek použití či opotřebení a výhradně v původním obalu.

Kupující nemá nárok na vrácení expedičních poplatků, které byly uhrazeny třetím stranám. Po obdržení vráceného zboží prodávajícím bude kupujícímu příslušná částka vrácena podle dohody s prodávajícím. Jakékoliv náklady spojené se způsobem takovéhoto vyrovnání jdou k tíži kupujícího (např. výše poštovného při zaslání částky složenkou apod.)

Reklamace a vrácení použitého zboží

Reklamovat, či vrátit bazarové použité zboží lze pouze po dohodě s prodávajícím RCKK, a to emailem v ( reklamace@rcklubkyje.cz )

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že osobní údaje kupujícího jsou informace důvěrné a budou použity pouze pro potřebu RCKK, nebudou zveřejněny, ani poskytnuty třetím stranám či jiným způsobem zneužity. Tyto informace jsou archivovány z obchodních a marketingových důvodů prodávajícího a bude s nimi zacházeno podle Zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Kupující dává souhlas k archivaci osobních údajů, které jsou sděleny při registraci a při provedení každé objednávky.

Kupující má právo požádat prodávajícího o vymazání osobních údajů z databáze (tj. zrušení registrace), ale pouze jen písemnou formou.


Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí v plném znění v den odeslání objednávky kupujícím. Práva a povinnosti, které neupravují tyto obchodní podmínky, se řídí obchodním zákoníkem, případně dalšími obecně závaznými právními úpravami.

Uvedené obchodní podmínky platí pouze pro zásilky v rámci České republiky