Návštěvní podmínky TRATÍ

Vzhledem že stavba a další údržba TRATÍ pro jízdu RC aut je dosti náročná na peněžní prostředky ( nájem, stavba, materiál, sekání trávy, udržování provozuschopnosti, opravy ), bylo na členském shromáždění v Březnu 2022 rozhodnuto o vybírání poplatku za možnost používání tratí nečlenům. Netýká se členů našeho klubu, kteří platí členské poplatky, účastní se brigád a dětí do 15let. Do budoucna předpokládáme i s uzamknutím trati. To záleží na solidnosti nás všech. Denní příspěvek lze uhradit bank.převodem, QRkódem nebo hotově/kreditkou v RC areálu v přítomnosti Honzi Novotného ( 777161313 )

Denní příspěvek
Nečlen..150,-Kč/osoba

Číslo transparentního bankovního
účtu: FIO banka 2401863738 / 2010

PROVOZNI RAD A PRAVIDLA RC KLUBU KYJE.pdf